Privacyverklaring

Privacyverklaring

Trappenmakerij Wim Van Loon BV (“ons”, “wij” of “onze”) beheert de website wimvanloon.be (de “Service”). Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke gegevens wanneer u onze Service gebruikt en de keuzes die u aan die gegevens hebt gekoppeld. Wij gebruiken deze gegevens om onze service te verlenen en te verbeteren. Door gebruik te maken van de service gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid.

Wat voor gegevens worden er verwerkt?

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze service aan u te leveren en te verbeteren.

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze service vragen we u om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren (“Persoonsgegevens”). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Adres, Staat, Provincie, Postcode, Stad
 • Cookies en gebruiksgegevens

We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van een of meer van deze berichten van ons door de afmeldlink of de instructies in elke e-mail die we sturen te volgen.

Gebruiksgegevens

We verzamelen informatie over hoe de service wordt geopend en gebruikt (“Gebruiksgegevens”). Deze gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van onze service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina’s is doorgebracht, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

Trackingcookies Gegevens

We gebruiken cookies en vergelijkbare volgtechnologieën om de activiteit op onze service te volgen en bepaalde informatie te bewaren. Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Trackingtechnologieën die ook worden gebruikt, zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze service te verbeteren en te analyseren. U kunt uw browser instrueren om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk geen gebruik maken van sommige delen van onze service.

Met welk doel worden de gegevens verzameld?

Trappenmakerij Wim Van Loon BV gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om onze service te verlenen en te onderhouden
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze Service
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze service wanneer u daarvoor kiest
 • Klantenondersteuning bieden
 • Om analyses of waardevolle informatie te verzamelen zodat we onze service kunnen verbeteren
 • Om het gebruik van onze Service te monitoren
 • Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met degene die u al hebt gekocht of waar u informatie over heeft aangevraagd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen

Duur van verwerking

We bewaren uw Persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. We zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we verplicht zijn uw gegevens te bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid te handhaven.

Trappenmakerij Wim Van Loon BV zal Gebruiksgegevens ook bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze Dienst te verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor langere tijd te bewaren.

Hoe beschermen we uw gegevens?

We zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld. We doen er alles aan om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking.

Openbaarmaking aan derden

We gebruiken een select aantal vertrouwde externe serviceproviders voor bepaalde technische gegevensanalyse, verwerking en/of opslagaanbiedingen. Deze dienstverleners zijn zorgvuldig geselecteerd en voldoen aan hoge normen voor gegevensbescherming en beveiliging. We delen alleen informatie met hen die nodig is voor de dienstverlening.

Indien Trappenmakerij Wim Van Loon BV betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen. We zullen u op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander privacybeleid.

Onder bepaalde omstandigheden kan Trappenmakerij Wim Van Loon BV worden verplicht om uw Persoonsgegevens vrij te geven als dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Trappenmakerij Wim Van Loon BV kan uw Persoonsgegevens openbaar maken als het te goeder trouw de mening is toegedaan dat een dergelijke handeling noodzakelijk is:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten of eigendommen van Trappenmakerij Wim Van Loon BV te beschermen en te verdedigen
 • Om mogelijk wangedrag in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Uw rechten

U heeft het recht om geïnformeerd te worden over Persoonsgegevens die door Trappenmakerij Wim Van Loon BV worden verwerkt, recht op rectificatie/correctie, uitwissing en beperking van verwerking. U hebt ook het recht om een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen van Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt.

We kunnen u alleen identificeren via uw e-mailadres en we kunnen alleen aan uw verzoek voldoen en informatie verstrekken als we over Persoonsgegevens beschikken doordat u rechtstreeks contact met ons heeft opgenomen en/of doordat u onze site en/of dienst gebruikt. We kunnen geen gegevens verstrekken, corrigeren of verwijderen die we namens onze gebruikers of klanten opslaan.

Om een van de in dit Privacybeleid genoemde rechten uit te oefenen en/of in geval van vragen of opmerkingen met betrekking tot het gebruik van Persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons via wvl@wimvanloon.be.

U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking ervan. Telkens wanneer u uw toestemming intrekt, erkent en aanvaardt u dat dit een negatieve invloed kan hebben op de kwaliteit van de site en/of diensten. U stemt er verder mee in dat Trappenmakerij Wim Van Loon BV niet aansprakelijk kan worden gesteld met betrekking tot enig verlies en/of schade aan uw Persoonsgegevens als u ervoor kiest om uw toestemming in te trekken.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in uw rechtsgebied.

Links naar andere sites

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorverwezen naar de site van die derde partij. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid te lezen van elke site die u bezoekt. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Privacy van kinderen

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kinderen ons persoonlijke gegevens hebben verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van ouderlijke toestemming, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen. We laten het u weten via e-mail en/of een opvallende mededeling op onze service, voordat de wijziging van kracht wordt en werken de “ingangsdatum” bovenaan dit privacybeleid bij. U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te bekijken op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Definities

Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens betekent gegevens over een levende persoon die kan worden geïdentificeerd aan de hand van die gegevens (of aan de hand van die en andere informatie die in ons bezit is of waarschijnlijk in ons bezit zal komen).

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld door het gebruik van de Service of door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die op het apparaat van een gebruiker worden opgeslagen.

Gegevensbeheerder

Verwerkingsverantwoordelijke betekent een persoon die (alleen of samen of gemeenschappelijk met andere personen) de doeleinden bepaalt waarvoor en de wijze waarop persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt.

Gegevensverwerker

Gegevensverwerker (of dienstverlener) betekent elke persoon (anders dan een werknemer van de gegevensbeheerder) die de gegevens namens de gegevensbeheerder verwerkt. Wij maken gebruik van de diensten van verschillende Dienstverleners om uw gegevens beter te kunnen verwerken.

Betrokkene

Betrokkene is elke levende persoon die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

Gebruiker

De Gebruiker is de persoon die onze Dienst gebruikt. De Gebruiker komt overeen met de Betrokkene, die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Trappenmakerij Wim Van Loon BV
Rijkmakerlaan 4
2910 ESSEN
België

Ondernemingsnummer / BTW: BE0598754373

E-mailadres: wvl@wimvanloon.be
Telefoonnummer: 03 677 07 89